Kompletné služby

Ponúkame Vám vypracovanie štúdie realizovateľnosti, technický audit a projektovú dokumentáciu.

Zabezpečujeme kompletné služby v oblasti projektovania technických riešení chladenia a vzduchotechniky pre všetky stupne projektovej dokumentácie.