Kontroly a revízie

Pravidelne vykonávame servisné prehliadky a opravy chladiacich zariadení, ktoré vyplývajú z legislatívnych požiadaviek (zákon č.348/2015 Z. z a vyhlášky č. 508/2009), ako aj z výrobcom predpísaných servisných úkonov. Zabezpečuje sa tak bezporuchová prevádzka zariadení.